Skip to content

coöperatief deelbewijs Categorie A & B

BeauVent cvba is een hernieuwbare energiecoöperatie die zelf investeert in activa met als doelstelling om een 100% hernieuwbare energievoorziening na te streven. Dit kan BeauVent cvba conform haar statuten in bijlage 1. BeauVent doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen energie-efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. Eind 2018 investeerde BeauVent middelen hoofdzakelijk in 4 types investeringen. Deze 4 types zijn windenergie zonne-energie WKK’s en warmtenetten

Nominale waarde van het financieel product

250 €

Totaal bedrag van de uitgifte

0 €

Minimaal in te schrijven bedrag

25000 €

Maximaal in te schrijven bedrag

6.25 €

Investeringstype

Deelbewijs

Beschikbaarheid

non soucriptible

Startdatum van de uitgifte

Einddatum van de uitgifte

Duur van de uitgifte

Intekenbaar door een partikulier

ja

Intekenbaar door een rechtspersoon

ja

dit product is aangeboden door

Beauvent

Samen investeren in duurzame energie

Meer info