Skip to content

Beauvent

Tampon-EnergieDurable_logo-nl

Samen investeren in duurzame energie

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige vennoot kan deelnemen.

Beauvent

Sector

Hernieuwbare energie

Activiteitenregio

België, Vlaanderen, West-Vlaanderen

Rechtsvorm

Coöperatieve

Ondernemingsnummer

472292307

Erkenning

NRC, Rescoop Vlaanderen

Aantal werknemers

9

Adres hoofdzetel

IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide

email adres

info@beauvent.be

Telefoonnummer

+32 58 29 90 29

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Onafhankelijkheid beheer

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

Democratisch bestuur

Duurzame ontwikkeling

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Onafhankelijkheid beheer

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

Democratisch bestuur

Duurzame ontwikkeling

Gelabelde producten

Coöperatieve aandelen

coöperatief deelbewijs Categorie A & B

BeauVent cvba is een hernieuwbare energiecoöperatie die zelf investeert in activa met als doelstelling om een 100% hernieuwbare energievoorziening na te streven. Dit kan BeauVent cvba conform haar statuten in bijlage 1. BeauVent doet dit concreet door te investeren in zowel energiebesparingen energie-efficiëntie als in hernieuwbare energieproductie. Eind 2018 investeerde BeauVent middelen hoofdzakelijk in 4 types investeringen. Deze 4 types zijn windenergie zonne-energie WKK’s en warmtenetten

investeringstype

deelbewijs

staat niet open voor intekening

opening

sluiting

meer info

Wat is solidaire financiering ?

Solidaire financiering verbindt mensen die willen investeren in projecten met maatschappelijke meerwaarde met zo’n projecten die op zoek zijn naar financiering.