Skip to content

F’in Common

Een beleggingscoöperatie voor ondernemingen van de sociale economie.

F’in Common werd opgericht om meer slagkracht te geven aan de solidaire financiering. Het is een sociaal en innovatief financieringsinstrument dat een gemeenschappelijk goed creëert voor ondernemingen van de sociale economie:

1. een financiële reserve die een wederzijdse garantie biedt voor de financiering van projecten en

2. voor een gemeenschap van burgers die in deze projecten investeren.

Fin-Common

Sector

Eerlijke financiën

Activiteitenregio

België, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rechtsvorm

Coöperatieve

Ondernemingsnummer

716767543

Erkenning

CNC

Aantal werknemers

0

Adres hoofdzetel

Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles)

email adres

info@fincommon.coop

Telefoonnummer

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Onafhankelijkheid beheer

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

Democratisch bestuur

Duurzame ontwikkeling

Een belangrijk deel van de winst afkomstig van de toegekende leningen door F’in Common, wordt geherinvesteerd in de samenstelling van een onverdeelbare reserve. Daarbij worden de dividenden die aan investeerders zouden kunnen worden toegekend, volgens de statuten beperkt tot 1%.

F’in Common is een open en pluralistische coöperatie die onafhankelijk van de overheid of van particuliere ondernemingsgroepen van kapitalistische leest wordt beheerd. De statuten van de structuur garanderen deze autonomie. Zo voorzien ze namelijk dat de macht van de coöperanten niet afhankelijk is van het geïnvesteerde kapitaal.

De onverdeelbare reserve die stapsgewijs wordt opgebouwd, zal dienen als “wederzijdse waarborg” voor de ondernemingen van de sociale economie die leningen hebben afgesloten. Deze versterking van de sector helpt om de kwetsbaarheden van de ondernemingen te verminderen en hun maatschappelijke effecten te versterken, en dient zo het algemene belang.

Iedere vennoot beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen waarover hij beschikt. Daarbij stellen de statuten elke coöperant in staat om verkozen te worden als beheerder door de Algemene Vergadering. Deze heeft de macht om beheerders te ontslaan.

Het doel van F’in Common is om uitsluitend structuren te financieren wiens financiële producten het label Financité & Fairfin hebben bekomen en, bijgevolg, activiteiten die dit criterium navolgen. Dit geldt eveneens voor het beheer van F’in Common die zoveel mogelijk met leveranciers werkt die aan dit criterium voldoen.

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Een belangrijk deel van de winst afkomstig van de toegekende leningen door F’in Common, wordt geherinvesteerd in de samenstelling van een onverdeelbare reserve. Daarbij worden de dividenden die aan investeerders zouden kunnen worden toegekend, volgens de statuten beperkt tot 1%.

Onafhankelijkheid beheer

F’in Common is een open en pluralistische coöperatie die onafhankelijk van de overheid of van particuliere ondernemingsgroepen van kapitalistische leest wordt beheerd. De statuten van de structuur garanderen deze autonomie. Zo voorzien ze namelijk dat de macht van de coöperanten niet afhankelijk is van het geïnvesteerde kapitaal.

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

De onverdeelbare reserve die stapsgewijs wordt opgebouwd, zal dienen als “wederzijdse waarborg” voor de ondernemingen van de sociale economie die leningen hebben afgesloten. Deze versterking van de sector helpt om de kwetsbaarheden van de ondernemingen te verminderen en hun maatschappelijke effecten te versterken, en dient zo het algemene belang.

Democratisch bestuur

Iedere vennoot beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen waarover hij beschikt. Daarbij stellen de statuten elke coöperant in staat om verkozen te worden als beheerder door de Algemene Vergadering. Deze heeft de macht om beheerders te ontslaan.

Duurzame ontwikkeling

Het doel van F’in Common is om uitsluitend structuren te financieren wiens financiële producten het label Financité & Fairfin hebben bekomen en, bijgevolg, activiteiten die dit criterium navolgen. Dit geldt eveneens voor het beheer van F’in Common die zoveel mogelijk met leveranciers werkt die aan dit criterium voldoen.

Gelabelde producten

Coöperatieve aandelen

B Aandelen

De toegang tot financiering vergemakkelijken voor sociale ondernemingen wiens financiële producten het label Financité & FairFin hebben verkregen. Dit is een collectief merk dat verklaart activiteiten te financieren met sociaal en/of ecologisch nut volgens maatschappelijke criteria.

investeringstype

deelbewijs

staat open voor intekening

opening

sluiting

meer info

C Aandelen

De toegang tot financiering vergemakkelijken voor sociale ondernemingen wiens financiële producten het label Financité & FairFin hebben verkregen. Dit is een collectief merk dat verklaart activiteiten te financieren met sociaal en/of ecologisch nut volgens maatschappelijke criteria.

investeringstype

deelbewijs

staat open voor intekening

opening

sluiting

meer info

Risico's en financiële informatie

Wat is solidaire financiering ?

Solidaire financiering verbindt mensen die willen investeren in projecten met maatschappelijke meerwaarde met zo’n projecten die op zoek zijn naar financiering.