Skip to content

La Ferme Nos Pilifs

Tampon-EnergieDurable_logo-nl

De boerderij die het verschil maakt, zonder onderscheid.

La Ferme Nos Pilifs werd in 1984 opgericht om tegemoet te komen aan het tekort aan maatwerkjobs in het noorden van Brussel. Nu is ze een door de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) erkend maatwerkbedrijf (MWB). Haar missie bestaat erin nuttig, bezoldigd en naar waarde schattend werk te bieden aan 145 werknemers en een veertigtal begeleiders. De boerderij omvat een terrein van 5 hectare in Neder-Over-Heembeek in het noorden van Brussel. Men vindt er een dierenpak, een tuinwinkel, een kruidenierszaak, een bakkerij, een estaminet, een schrijnwerkerij, moestuinen, siertuinen en een biowerkplaats. Acht teams van tuiniers onderhouden samen de tuin. 
De kinderboerderij organiseert het hele jaar door schooluitstappen en kampen voor kinderen.

La-Ferme-Nos-Pilifs

Sector

Andere diensten

Activiteitenregio

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rechtsvorm

VZW

Ondernemingsnummer

0438.065.757

Erkenning

Aangepast werkbedrijf

Aantal werknemers

202,7 ETP

Adres hoofdzetel

Trassersweg, 347, 1120 Bruxelles

email adres

info@pilifs.be

Telefoonnummer

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Onafhankelijkheid beheer

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

Democratisch bestuur

Duurzame ontwikkeling

Als maatwerkbedrijf maakt La Ferme Nos Pilifs er prioritair werk van om een kader te bieden voor de professionele vorming en integratie van personen die maatschappelijk kwetsbaar zijn door hun handicap. Het betreft dus een project voor inschakeling en vorming via het werk.

De boerderij beschikt over grote beheersautonomie voor het nastreven van haar pedagogische en maatschappelijke doelstellingen. Ze is van geen enkele externe structuur afhankelijk.

De finaliteit van La Ferme bestaat erin valoriserende jobs te bieden aan personen met een handicap. Ze biedt ook iedereen diensten en producten aan die berusten op waarden die samenhangen met respect voor het leefmilieu en het bevorderen van een duurzame en menselijke economie.

La Ferme functioneert met een algemene vergadering en een raad van bestuur die het dagelijks beheer delegeert aan een directiecomité. Dat werkt op zijn beurt in nauw overleg samen met alle werknemers en in het bijzonder de monitoren die de personen met een handicap begeleiden. De onderneming beschikt over een ondernemingsraad en een vakbondsdelegatie waar de belangrijke beslissingen besproken worden.

De boerderij heeft het label “Ecodynamische onderneming” binnengehaald. Duurzame ontwikkeling zit in haar DNA ingebakken. Milieuzorg maakt deel uit van al haar activiteiten

5 principes van de sociale economie die we toepassen

Voorrang van arbeid op kapitaal

Als maatwerkbedrijf maakt La Ferme Nos Pilifs er prioritair werk van om een kader te bieden voor de professionele vorming en integratie van personen die maatschappelijk kwetsbaar zijn door hun handicap. Het betreft dus een project voor inschakeling en vorming via het werk.

Onafhankelijkheid beheer

De boerderij beschikt over grote beheersautonomie voor het nastreven van haar pedagogische en maatschappelijke doelstellingen. Ze is van geen enkele externe structuur afhankelijk.

Diensverlening aan leden en belanghebbenden

De finaliteit van La Ferme bestaat erin valoriserende jobs te bieden aan personen met een handicap. Ze biedt ook iedereen diensten en producten aan die berusten op waarden die samenhangen met respect voor het leefmilieu en het bevorderen van een duurzame en menselijke economie.

Democratisch bestuur

La Ferme functioneert met een algemene vergadering en een raad van bestuur die het dagelijks beheer delegeert aan een directiecomité. Dat werkt op zijn beurt in nauw overleg samen met alle werknemers en in het bijzonder de monitoren die de personen met een handicap begeleiden. De onderneming beschikt over een ondernemingsraad en een vakbondsdelegatie waar de belangrijke beslissingen besproken worden.

Duurzame ontwikkeling

De boerderij heeft het label “Ecodynamische onderneming” binnengehaald. Duurzame ontwikkeling zit in haar DNA ingebakken. Milieuzorg maakt deel uit van al haar activiteiten

Gelabelde producten

Obligaties

Obligatie FIN MIP op 5 jaar

Vernieuwing van de bestaande winkel, nieuwe verwarmingsinstallatie en bouw van nieuwe serres.

De te financieren investeringen komen neer op een bedrag van:  

  • 34 841 € voor de vernieuwing;

  • 170 314 € voor de verwarmingsinstallatie;

  • 903 560 € voor de bouw van de serres.

Dit komt neer op een totaal van ongeveer 1.100.000 € waarvan 300.000 € gefinancierd wordt met de uitgifte van obligaties.

investeringstype

obligatie

staat open voor intekening

opening

2020-09-01

sluiting

2020-11-30

meer info

Obligaties FIN MIP op 10 jaar

Vernieuwing van de bestaande winkel, nieuwe verwarmingsinstallatie en bouw van nieuwe serres.

De te financieren investeringen komen neer op een bedrag van:  

  • 34 841 € voor de vernieuwing;

  • 170 314 € voor de verwarmingsinstallatie;

  • 903 560 € voor de bouw van de serres.

Dit komt neer op een totaal van ongeveer 1.100.000 € waarvan 300.000 € gefinancierd wordt met de uitgifte van obligaties.

investeringstype

obligatie

staat open voor intekening

opening

2020-09-01

sluiting

2020-11-30

meer info

Risico's en financiële informatie

Wat is solidaire financiering ?

Solidaire financiering verbindt mensen die willen investeren in projecten met maatschappelijke meerwaarde met zo’n projecten die op zoek zijn naar financiering.