Skip to content

Wat is solidaire financiering ?

Een investering die rekening houdt met het algemeen belang. Naast een potentieel financiële meerwaarde wordt een maatschappelijke meerwaarde nagestreefd.

Dankzij solidariteitsfinanciering ijver je voor een meer solidaire wereld, groeit de bewustwording rond bepaalde thema’s en kan je tendensen waaraan je belang hecht een duwtje in de rug geven. Je kan hiermee ook de lokale economie steunen, op regionaal of nationaal niveau. Door het opzetten van korte ketens kunnen de banden tussen producenten en consumenten weer worden aangehaald en kan de lokale werkgelegenheid zich ontwikkelen.

Door uw geld te investeren in producten met het FairFin & Financité Label, ga je ook voor extra transparantie: je weet precies wat er met jouw geld gebeurt. Je draagt bij tot een rechtvaardigere wereld en een meer harmonieuze samenleving en leefomgeving, zowel vandaag als voor morgen.

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash

De cijfers

Steeds meer maatschappelijk waardevolle projecten zijn op zoek naar financiering door het grote publiek en een groeiend aantal burgers willen hun geld inzetten voor een betere wereld.

 

OP DEZE SITE :

250.000.000 € Totale inlage van de gelabelde financiële producten

574 Investeerders

60 Structuren

70 Beschikbare financiële producten

javier-allegue-barros-0nOP5iHVaZ8-unsplash

Wat is sociale economie?

De sociale economie bestaat uit economische activiteiten die worden uitgevoerd door bedrijven, voornamelijk coöperaties, sociale ondernemingen, verenigingen, onderlinge maatschappijen of stichtingen, waarvan de ethiek wordt weerspiegeld in  volgende beginselen:

  • Sociaal doel in plaats van of bovenop winstoogmerk: het doel is om de gemeenschap te dienen, niet louter om winst te maximaliseren;
  • Participatief bestuur: Elk lid heeft dezelfde of beperkte beslissingsbevoegdheid in de strategische keuzes van de onderneming, ongeacht het aantal aandelen dat het bedrijf bezit; elk lid is betrokken bij de beslissingen van de organisatie;
  • Beperkte herverdeling van de winst: In plaats van enkele aandeelhouders te verrijken, wordt de winst rechtstreeks in de onderneming geherinvesteerd om de sociale impact ervan te vergroten. Dus meer algemeen belang en minder eigen belang.
  • Beheersautonomie: de onderneming is onafhankelijk in haar beheer, ook al krijgt zij eventuele externe financiële steun (subsidies, sponsoring, enz.).

Alle antwoorden op uw vragen

Vaak gestelde vragen over het FairFin & Financité Label en de solidaire financiering.

Getuigenis

Het FairFin & Financité label komt tegemoet aan een groeiende behoefte van individuen die hun spaargeld willen inzetten voor een eerlijkere en milieuvriendelijkere wereld. Voor organisaties als BRS Microfinance Coop, die nog jong zijn, is het een mooie erkenning van onze inzet voor een verantwoorde en solidaire financiering!

Vincent Monnart, BRS Microfinance